باغچه حیاط | سجاد خلیل زاده

باغچه حیاط

تاویل ثانی: باغچه حیاط
بوی: گل

وقتی پنجره باز است اتاقم بوی گل می گیرد.
ستاره ها شب ها چشم هایشان را در آسمان باز می کنند و به من می خندند. آن قدر زیادند که هر چه آنها را می شمرم تمام نمی شوند. کوچک و بزرگند، پرنور و کم نور. وقتی آنها را نگاه می کنم یاد قصه ی مامان بزرگ می افتم. در قصه ی مامان بزرگ وقتی بچه ها کار خوبی انجام بدهند یک ستاره قشنگ و پرنور در آسمان برای شان به دنیا می آید.
وقتی این قصه را می شنوم یاد خانم معلم می افتم که وقتی مشق های مان را خوش خط و تمیز می نوشتیم در دفترمان یک ستاره طلایی می چسباند. مامان بزرگ همیشه می گوید هر آدم دو تا فرشته دارد. فرشته ای که کارهای بد آدم را می نویسد و فرشته ای که کارهای خوب آدم را می نویسد.
من همیشه با خودم فکر می کنم اگر کار خوبی انجام بدهم آن فرشته که کارهای خوبم را می نویسد حتما یک ستاره طلایی هم برایم در دفترش می چسباند. اصلا شاید دفتر او آسمان باشد و آن ستاره های کوچک و بزرگ، پرنور و کم نور، کارهای خوبی باشد که ما بچه ها انجام می دهیم. خوش به حال بچه هایی که یک عالم ستاره دارند.
پنجره ی اتاقم به طرف باغچه ی توی حیاط باز می شود. باغچه پر از گل محمدی و گل رز. وقتی پنجره باز است اتاقم بوی گل می گیرد. گاهی وقت ها که کنار پنجره می ایستم و به گل ها نگاه می کنم که چقدر قشنگند، یاد خدا می افتم. خدایی که این گل های قشنگ را آفریده است. آن وقت دوست دارم خوب تر باشم تا خدا هم بیشتر دوستم داشته باشد. دوست دارم در کارنامه ی کارهای خوبم یک عالمه گل محمدی و گل رز بکارم.
حال اگر از بینی و بویایی بپرسیم که از گل چه بهره ای داری؟
خواهد گفت: من هرچه دارم از عطر و بوی گل دارم.
در جهان هر جا بوی خوشی هست، یا بی واسطه از گل برخاسته و یا سرچشمه در گل دارد.
سحرگاهان که نسیم با بویی دل انگیز از راه می رسد قاصدی است که خبر از گل می آورد.
هر رهگذر که از گلزار می گذرد، دامنش عطرآگین می شود و هر همنشین که مدتی با گل می نشیند، حتی اگر گل باشد خوشبو می گردد.
حتی مشک خوشبویی که از نافه آهوی چین گرفته می شود از آن رو خوشبوست که آن آهو در چمنزارهای صحرای ختن
چریده و از گل های آن مرغزار چشیده است.
بوی گل، لطیف و معتدل است و برخلاف بیشتر عطرهایی که بشر می سازد، تند نیست که شامه را بیازارد.
گل، عطر فروشی است که صدها گونه بوی خوش به خریداران عرضه می کند تا هرکدام را که می پسندند برگزینند.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.