پرنده | سجاد خلیل زاده

پرنده

تاویل رابع: پرنده
تصویر: پرنده ای بر فراز قبرستان

این چهارمین نوشتار از هفت شرح است و من سعی می کنم نگاهی سرد از سردترین لمحه ی زندگی را به تصویر بکشم.
پرنده نماد کسی است که رفته است. فضای کلی این تصویر در جهت تولید و تداعی حس مرگ و سرمای حاصل از آن که بر پیکره ی وجودی آدمی می نشیند، احساس مرگ را تشدید می کند. در این نگاه تضادی میان عناصر و زمینه با طبیعت موجود ایجاد شده است. فضای واقع گرایانه در نگاه آدمی شکسته است و سرمای موجود حاصل از مرگ به همراه وجه حسی موجود به خوبی القا و برداشت می شود. ترکیب بندی نگاه با توجه به جاگیری خوب عناصر قابل توجه و زیبا است.

پاورقی:
[1] لمحه= آن، ثانیه، حین، دقیقه، دم، طرفه العین، لحظه، وقت

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.