دامن گل | سجاد خلیل زاده

دامن گل

تاویل سابع: دامن گل
لامسه: گل

اگر از لامسه سوال کنیم که نصیب تو از گل چیست؟ خواهد گفت: من دست از دامن گل برنمیدارم،
زیرا چیزی لطیف تر از آن سراغ ندارم.
هیچ چیز بیش از گل با پوست حساس ما تناسب و سازگاری ندارد.
گلبرگ گل به اندازه ای نازک و نرم است که وقتی در دست ما قرار می گیرد، گویی با صمیمیت و مهربانی
سر انگشتان حساس ما را نوازش می دهد و غبار خستگی را از دستان ما می شوید.
وقتی گل در دست می گیریم و بر برگ های ظریف آن دست می کشیم، گویی کبوتری کوچک در مشت گرفته ایم و پرهای لطیف و براق سینه اش را نوازش می کنیم.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.