مکانی از جنس سکوت | سجاد خلیل زاده

مکانی از جنس سکوت

سکوت  و فقط سکوت

گاهی چاره درد هایمان همین است. سکوتی لذت بخش بعد از هیاهوی هر روزه. سکوتی در میان تمام شلوغی ها. گاهی سکوتی برای فرار از دردها و خستگی ها .مکانی از جنس سکوت.

البته همیشه سکوت برای فرار نیست. سکوتهایی هستند که خود هیاهویی دارند در ذهن و گوش ما. اما سکوت های اینچنینی نیز گاهی لازم است، برای تصمیم های سخت.

مکانی در خانه مان هست که همه برای رفتن به آن باید احتیاط کنند. حتی عزیزترین کسان نیز باید کمی درنگ کنند. آن مکان جایی است که به آن می گوییم اتاق خواب. اتاقی از جنس سکوت و آرامش.

آیا همه در این اتاق همیشه خوابند. ” نه”

اتاق خواب ما امن ترین و لذت بخش ترین جایی است که بعد از هر دردی در آن پناه می گیریم.

اتاق خواب مکانی از جنس سکوت
مهم نیست چه اتفاقی افتاده باشد. آنجا همیشه حس امنیت به ما می دهد.

اولین جایی که از بیرون به آن پناه می بریم همانجاست. ما آنجا تغییر می کنیم. تصمیمات بزرگ را می گیریم. آماده می شویم برای رویارویی با همه چیز.

اتاق خواب خود را تا جایی که می توانید زیبا و مطابق سلیقه خود بسازید.
حتی اگر مبلمان ندارید اتاق خواب خوبی فراهم کنید. می توانید میهمان دعوت نکنید، اما نمی توانید زندگی نکنید. همیشه بهترین ها را در آن جا جمع کنید. اتاق خواب هایی که به قدر کافی برای آن وقت و هزینه نشوند، دلچسب نخواهند شد. شاید فکر کنید جایی برای خواب است حداقل ها کافی است.

اما براستی شما از اتاق خواب فقط برای خوابیدن استفاده می کنید؟
حتی اگر اینچنین هم باشد حداقل یک سوم عمرتان را در آنجایید. یعنی شما برای آسودگی یک سوم عمرتان هیچ کاری نکردید.

شما رویای خود را بپرورانید و من آنرا برایتان می سازم.

بین رویای شما و یک زندگی بی معنی فقط تصمیم ها قرار دارند. به سمت رویای خود حرکت کنید حتی اگر مجبورید گام به گام پیش بروید.
از اتاق من این پیام به شما می رسد که خودت رویایت را می سازی اگر تصمیمت را بگیری.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.